Obecná škola Svitava (1)

Původní název:
Volksschule Zwitte
Ulice:
Svitava čp. 37
Obec:
Cvikov-Svitava
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1780
Popis:

Původní svitavská škola se nacházela v čp. 31 (později zbořena), nová budova jednotřídní školy čp. 37 pro Svitavu a Záhořín (Sohr) byla postavena v roce 1780 či 1785 při silnici, odbočující z centra obce na Svojkov. Objekt sloužil výuce do října roku 1898, kdy škola přesídlila do nové budovy čp. 36. Stará škola byla poté obcí prodána a bylo zde otevřeno kupectví a pekařství. Jde o menší přízemní roubenou stavbu na kamenné podezdívce, s prkenným opláštěním. Západní i východní štít je obložen ornamentálně skládanou břidlicí. Stavení je dodnes v soukromém vlastnictví a stejně jako pozdější škola čp. 36 je využíváno jako obytný dům.

Zdroj:
Adressbuch für den politischen Bezirk B.-Leipa, 1913
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá obecná škola ve Svitavě čp. 37, stav květen 2021