Vyšší lesnické učiliště Zákupy

Původní název:
Höhere Forstlehranstalt Reichstadt
Ulice:
Nové Zákupy čp. 303
Obec:
Zákupy
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1786
Popis:

Základem pro pozdější lesnické učiliště se staly pozdně barokní budovy původně Leitenbergerovy kartounky z roku 1786, využívané ve druhé polovině 19. století jako cukrovar. Po přestavbě zde bylo v roce 1904 otevřeno Vyšší lesnické učiliště, které zde působilo do roku 1940, kdy bylo uzavřeno pro nedostatek frekventantů, plynoucí z jejich vojenského nasazení do německé armády. Součástí učiliště bylo také arboretum se zhruba 3000 exempláři, založené roku 1905 ředitelem učiliště Ing. Stefanem Schmidem a vrchním lesním radou dr. Salačem. Porosty arboreta byly z velké části poškozeny extrémními mrazy v roce 1929, komplex se však přesto podařilo dále udržet až do zrušení učiliště v roce 1940, kdy odtud byly některé exempláře transportovány. V současnosti probíhá jeho obnova. Vlastní budova učiliště byla 110 metrů dlouhá třípodlažní stavba, na niž navazovalo dvoupodlažní boční křídlo, tzv. starý zámeček. Ve druhém poschodí středního traktu hlavní budovy byl společenský sál, doplněný křídlovým oltářem s obrazem sv. Huberta. Fasádu v ose středního traktu zdobila v úrovni druhého patra nika s mohutnou sochou sv. Eustacha, patrona lesnictví. Starý zámeček sloužil jako ubytovací objekt pro ředitele ústavu, správce a profesory. Po roce 1945 zabrala nevyužitý komplex pro kasárenské účely československá armáda, kterou v roce 1968 vystřídala okupační armáda sovětská. Když pak v roce 1991 vojsko zanedbané objekty opustilo, byly na dalších téměř třicet let ponechány svému osudu. Docházelo k jejich postupné samovolné destrukci, kterou kolem roku 2019 završila demolice hlavní budovy. V současnosti probíhají stavební práce na rekonstrukci někdejšího západního křídla, z něhož byla památková ochrana sejmuta v květnu 2009. V parčíku před areálem byl městem v roce 2009 postaven obelisk s pamětní deskou, připomínající zakladatele a ředitele lesnického učiliště, Ing. Stefana Schmida.

Zdroj:
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
www.zakupy.cz
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalé Vyšší lesnické učiliště Nové Zákupy, západní křídlo, stav květen 2021