Soukromá dívčí obecná a pokračovací škola

Původní název:
Privat-Mädchen-Volks- und Fortbildungsschule Reichstadt
Ulice:
Náměstí Svobody čp. 251
Obec:
Zákupy
Okres:
Česká Lípa
Stát:
ČR
Rok postavení:
1865
Popis:

Škola vznikla oddělením dívčí školy od městské školy smíšené v roce 1866. Působila při klášteře milosrdných sester sv. Karla Boromejského v budově z roku 1865, postavené v novorománském slohu na náměstí v Zákupech. Její provoz byl zajištěn nadací císaře Ferdinanda a císařovny Marie Anny. Před první světovou válkou ústav tvořila soukromá trojtřídní dívčí obecná škola, navštěvovaná 125 dívkami a dvě oddělení soukromé vyšší dívčí pokračovací školy se 42 žákyněmi. Ve dvacátých letech 20. století byla tato obecná škola redukována na dvojtřídní. Od roku 1946 v budově sídlila obecná a měšťanská, později základní devítiletá škola. Vyučování zde skončilo v roce 1964 v souvislosti s otevřením a zprovozněním nově postavené budovy ZDŠ. V současnosti zde sídlí poštovní úřad.

Zdroj:
HANTSCHEL, F.: Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, 1911
Adressbuch für den politischen Bezirk B.-Leipa, 1913
Adressbuch für die politischen Bezirke B.-Leipa und Niemes, 1924
Příspěvek vložil:
Tomáš Novák
Bývalá Soukromá dívčí obecná a pokračovací škola Zákupy 251, stav květen 2021