Bývalá obecná škola Dolní Chrášťany (stará škola)

Původní název:
Obecná škola Dolní Chrášťany
Ulice:
Dolní Chrášťany 13
Obec:
Lhenice - Dolní Chrášťany
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1863
Popis:

Počátky školství v Dolních Chrášťanech se datují do roku 1805, kdy se sem nastěhoval učitel ze Strýčic, který vyučoval děti z Dolních a Horních Chrášťan, Chvalovic a Lužic. Měl zde nějakou dobu byt, než se přestěhoval do Horních Chrášťan. Škola byla putovní, tzn. učilo se rotačně po vsích daného školního obvodu.

V době farních škol trvalo netolické duchovenstvo, pod které škola spadala, na tom, aby místo takové výuky chrášťanské děti docházely řádně do školy v Netolicích, načež se vypravil zástup žen za děkanem do Netolic přesvědčit ho o nutnosti vybudovat školu v místě. I díky tomu mohlo být přikročeno ke stavbě školní budovy v roce 1862. Stavba byla dokončena v létě roku 1863. O 25 let později byla ovšem popisována již jako zanedbaná a zákonným podmínkám nevyhovující. Proto bylo přistoupeno k částečným opravám. Roku 1889 byla odstraněna země okolo školy kvůli vlhkosti, byl vykopán příkop, vznikla spíž a sklep a mj. byly vysázeny třešně. Na celkovou rekonstrukci ovšem nebyly prostředky a škola se také potýkala s nezájmem či přímou nevraživostí vůči škole. Roku 1893 byla zvětšena zeď školní zahrady, kde existoval také včelín. Kvůli epidemii spalniček byla škola uzavřena v březnu 1898. 

Vzhledem k exponované poloze Dolních Chrášťan na česko-německé jazykové hranici si byli tehdejší učitelé vědomi významu školství pro národnostně-politické zápolení v Rakousku, proto se například snažili do obce přivést německé sloužící, aby posílili německý charakter obce a školu s německým jazykem vyučovacím. Škola s vyučováním v češtině v té době neexistovala, ale nejpozději od roku 1910 sílila snaha o její zřízení. I z těchto důvodů byla dolnochrášťanská škola sponzorována spolkem Deutscher Schulverein ve Vídni, který dokonce roku 1905 nechal pro obec vystavět novou (německou) školu (čp. 23).

Stará školní budova se po výstavbě nové školy stala hostincem. Nájemníkem byl František Kutiš z Vídně. Po roce 1918 již bylo vzhledem k novým zákonům možné prosadit české školské požadavky a tak výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 11.12.1920 bylo rozhodnuto o zřízení české školy v Dolních Chrášťanech. Hlavní zásluha na dosažení tohoto rozhodnutí byla připisována Václavu Brožovi, hospodskému z Horních Chrášťan. Pro účel české školy byla zabrána místnost (sál) v Kutišově hostinci, za což byl jmenovaný finančně odškodněn. Byly provedeny nutné opravy podlah, budova byla natřena, místnosti vybíleny, chodba byla nově položena a vznikl chodníček okolo budovy. Ve škole nebylo vytápění ani učitelský byt, při škole chybělo rovněž cvičiště. Výuka byla zahájena 12.9.1921 pro 23 žáků. Česká škola se zde nacházela do roku 1925, kdy byla přesunuta nuceným nájmem do německé školy, aby po rozhodnutí nejvyššího správního dvora o nezákonnosti takového zabrání musela tyto prostory opět opustit. Krátce na to se česká škola definitivně přesunula do nově vystavěné budovy čp. 41, která vznikla nákladem Národní jednoty pošumavské. 

Stará škola nadále fungovala jako hostinec i v poválečné době. V současné době (2021) je v soukromých rukách a probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/306291/1; https://digi.ceskearchivy.cz/306292/1; https://digi.ceskearchivy.cz/306293/1
Školní budova dnes (2021)