Bývalá expozitura české státní menšinové školy v Holašovicích Lipanovice

Původní název:
Expozitura české státní menšinové školy v Holašovicích Lipanovice
Ulice:
Lipanovice 38
Obec:
Záboří - Lipanovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1932
Stavitel/architekt:
Augustin Křížek z Vodňan
Popis:

Lipanovice měly vzhledem ke své německé jazykové většině před rokem 1918 pouze německou školu. Nové školské zákony československého státu však umožnily vznik českých škol i navzdory odporu německých obcí, což se projevilo otevřením státní české školy v sousedních Holašovicích v roce 1921. Česká škola v Lipanovicích byla otevřena od 1.9.1929 jako expozitura holašovické školy. 

První umístění české škole v Lipanovicích poskytl pan Miesauer, okresní cestář, který vyhradil pro ten účel místnost na půdě u seníku. Cestář Miesauer dokonce vystavěl dům pro české nájemníky, aby zajistil dostatečný počet dětí pro školu. Roku 1930 vznikla v čp. 31 opatrovna Ústřední matice školské. Roku 1932 byla na původním místě otevřena budova nové školní budovy, která vznikla ve spolupráci s Národní jednotou pošumavskou a byla okamžitě převedena do státní správy. Slavnostní otevření školy se konalo 11.9.1932. Expozitura v Lipanovicích měla patronát odboru Národní jednoty pošumavské na Lineckém předměstí v Č. Budějovicích, který školu materiálně podporoval.

Lipanovice byly vzhledem ke své exponované poloze na česko-německé jazykové hranici svědkem národnostních konfliktů. Ve 30. letech šlo dokonce o případ napadení dětí české mateřské školy dětmi německé obecné školy. Do této budovy se nastěhovala i mateřská škola ÚMŠ. 

Škola fungovala do záboru obce nacistickým Německem v důsledku Mnichovské dohody roku 1938. Od 22.11.1938 fungovala ve školní budově německá četnická stanice. 

Po roce 1945 byla expozitura částečně obnovena pro 20 dětí. Vzhledem k nedostatku učitelských sil měly docházet lipanovické děti do Holašovic, což jejich rodiče odmítli z obavy, že by škola v Lipanovicích už nemusela být obnovena. Roku 1948 je budova stejně jako obec elektrifikována. Od 1.9.1949 má škola samostatnost. Ve školní roce 1962/63 má škola již jen 10 žáků, načež je k 1.9.1962 zrušena. Děti byly přikázány do Strýčic a tamtéž byl také převezen inventář školy.

V současnosti (2021) je objekt v soukromém vlastnictví a je zde provozován penzion s názvem "Česká škola".

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/405279/1
Školní budova dnes (2021)