Bývalá státní česká menšinová škola Litvínovice

Původní název:
Státní česká menšinová škola Litvínovice
Ulice:
Litvínovice 4
Obec:
Litvínovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Popis:

Litvínovice jako obec s převahou německo-jazyčného obyvatelstva získaly školu s českým jazykem vyučovacím až v souvislosti se vznikem Československa a změnou školských zákonů. Na podnět inspektorátu státních škol národních v Čeckých Budějovicích byly získány místnosti v čp. 4 pro zřízení expozitury státní české školy v Šindlových Dvorech. To bylo povoleno rozhodnutím ministerstva školství a národní osvěty 9.6.1928. Již od 11.2.1929 byla škola samostatná a byla podporována Národní jednotou pošumavskou a Baráčnickou obcí. Od 30.8.1929 při škole fungovala také mateřská škola. Ve školním roce 1932/33 do školy docházelo 27 dětí.

Roku 1934 byl vyjednán prodej staveniště pro stavbu nové školní budovy. Pozemek přijal čs. stát 21.3.1938 do svého vlastnictví, ovšem zřízení Protektorátu Čechy a Morava znemožnil další rozvoj českého školství v převážně německých oblastech. Od stavby nové školy bylo upuštěno a rozhodnutím ministerstva školství a národní osvěty z 5.12.1939 vzhledem k požadavkům říšského protektora  byla česká škola v Litvínovicích uzavřena. Inventář školy byl převezen do škol v Šindlových Dvorech, Homolích a ve Zlaté Koruně (měšťanská). 1.9.1939 byl zatčen řídící učitel a poté až do roku 1945 vězněn v koncentračním táboře v Buchenwaldu.

Po porážce nacistického Německa ve druhé světové válce byla v Litvínovicích škola znovuotevřena. V prvním poválečném školním roce ji navštěvovalo 21 dětí, fungovala i mateřská škola. Z rozhodnutí zemské školní rady z 31.12.1947 byla škola definitivně uzavřena.

V současnosti (2021) je budova majetkem obce Litvínovice a je pronajímána k bydlení.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/376/1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova na přelomu 20./30. let 20. stol.