Montessori základní škola a mateřská škola České Budějovice

Původní název:
Obecná škola Rožnov
Ulice:
nám. Bratří Čapků 1267/10
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1912
Popis:

Škola v Rožnově u Č. Budějovic vznikla již okolo roku 1780, po změně školských zákonů v souvislosti se vznikem Rakouska-Uherska fungovala jako škola s německým jazykem vyučovacím. Koncem 19. stol. byla dvoutřídní, od roku 1911 již trojtřídní. Vzhledem k nárůstu žáků byla na místě staré školní budovy postavena nová škola v roce 1912. Kolaudace proběhla 13.1.1913 a téhož roku byla hotová i oplocená školní zahrada se cvičištěm. Od té doby klesal počet žáků v souvislosti s první světovou válkou a odlivem žáků na vznikající české školy, zejména po roce 1918. Ve školním roce 1919/20 bylo zapsáno 121 žáků. Během přestavby se vyučovalo v č.p. 4, a 7. Škola zanikla roku 1945.

V současnosti (2021) je objekt sídlem soukromé školy Montessori.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/570/1
Školní budova dnes (2021)