Bývalá obecná škola Hojná Voda

Původní název:
Obecná škola Hojná Voda
Ulice:
Hojná Voda 49
Obec:
Horní Stropnice - Hojná Voda
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1832
Popis:

Budova školy na Hojné Vodě byla vystavěna již roku 1832 jako dvoutřídní. Roku 1855 do ní docházelo 140 dětí. V meziválečném období byla již trojtřídní a obec pomýšlela na rozšíření školy, příp. stavbu nové budovy. Škola fungovala jako škola s německým jazykem vyučovacím do roku 1945, kdy byla německá škola uzavřena a byla otevřena škola česká. Vzhledem ke špatnému stavu budovy byla 18.3.1946 místní správní komisí schválena oprava budovy, která byla dokončena v červenci téhož roku. V prvním poválečném školním roce se tak v budově nevyučovalo a o prázdninách budova posloužila jako ozdravovna pro pražské děti ze Žižkova. Česká škola navazovala na českou školu, která byla na Hojné Vodě otevřena jako expozitura školy v Horní Stropnici ještě před r. 1938. 

V září 1946 byla otevřena při škole i mateřská škola, která byla ovšem po necelém měsíci uzavřena vzhledem k nedostatku dětí. Školu navštěvovalo tehdy 10 dětí. Škola fungovala do roku 1953. V roce 1977 byla budova opravena. Po roce 1989 zde byl zřízen penzion, který několikrát měnil majitele. V současné době (2021) je v budově umístěn penzion Zvonice.

 

 

Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.