Bývalá obecná škola Pištín

Původní název:
Obecná škola Pištín
Ulice:
Pištín 33
Obec:
Pištín
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1882
Popis:

Působení školy v Pištíně se připomíná poprvé v kronikách v roce 1641. V roce 1688 prováděl na školní budově knížecí schwarzenberský stavitel Jacob de Maggi. Roku 1725 byla provedena nová stavba školní budovy, ta jako jediná nepadla za oběť velkému požáru obce roku 1752.

Jednalo se o dvoj- a později trojtřídku, děti sem docházely i z okolních obcí, v roce 1882 navštěvovalo zdejší trojtřídku 181 dětí. 

V důsledku stěhování obyvatel do měst a do pohraničí po roce 1945 značně poklesl počet žáků. Roku 1968 už do pištínské školy docházelo jen 32 dětí. Vyučování na této škole bylo ukončeno k 1.9.1978, kdy místní děti začaly jezdit do školy ve Zlivi - v této době zde již byla jen dvojtřídka s 39 dětmi. Roku 1979 bylo započato s adaptací budovy na mateřskou školu. V současné době (2021) v budově školy sídlí Obecní úřad, tělocvična, knihovna a baráčnická Rychta. V přistavené budově je Mateřská škola Pištín.

 

Zdroj:
https://www.pistin.cz/obec-7/historie/
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.