Základní škola Miroslava Tyrše Hrdějovice

Původní název:
Obecná škola Hrdějovice
Ulice:
Školní 108
Obec:
Hrdějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1933
Webové stránky:
https://www.zshrdejovice.cz/
Stavitel/architekt:
Jirák
Popis:

Hrdějovice byly přiškoleny do Hosína, ještě před první světovou válkou se však objevily snahy o zřízení školy vlastní. První pokus proběhl roku 1914, ovšem válka a následná drahota stavebního materiálu tyto snahy oddálily.

Stavba školní budovy v Hrdějovicích započala roku 1932 a předána k užívání byla již 20.8.1933. Byla pojmenována na počest tehdejšího stoletého výročí narození M. Tyrše. Otevřena byla 1.11.1933. Škola byla dvoutřídní a roku 1936 byla zřízena prozatímní třetí třída. Dne 17.7.1941 zde byl zřízen jeden ročník lidové školy hospodářské. Po roce 1945 zde fungovalo pět tříd pro 126 dětí.

Do současné doby (2021) je škola s plně organizovaným 1. stupněm, tedy s 1. - 5. třídou pro max. 125 žáků.

Zdroj:
https://www.zshrdejovice.cz/index.php/zakladni-skola/o-skole; https://digi.ceskearchivy.cz/440357/12
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2021)