Základní škola a Mateřská škola Zahájí

Původní název:
Obecná škola Zahájí
Ulice:
Zahájí 8
Obec:
Zahájí
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1883
Webové stránky:
https://zszahaji.cz/
Stavitel/architekt:
Vojtěch Prunar z Hluboké
Popis:

Škola v Zahájí podle kronik existovala již "od starodávna", první konkrétní zmínka o místním učiteli pochází z roku 1652. Roku 1722 byla původní dřevěná budova přestavěna na částečně kamennou a roku 1742, po požáru obce, byla vystavěna budova kamenná.

Další přestavba se konala cca mezi lety 1834-1849, o několik desetiletí později bylo třeba školu vzhledem k rostoucímu počtu žáků rozšířit. Roku 1883 byla povolena druhá třída, čemuž bylo potřeba přizpůsobit školní budovu. Přestavba byla provedena pod vedení stavitele Hovorky z Hluboké. Další rozšíření bylo provedeno roku 1901 stavitelem Vojtěchem Prunarem z Hluboké. Dne 7.11.1901 byla škola kolaudována.

Roku 1952 byla provedena generální oprava budovy. V 50. letech 20. stol. měla škola již pět tříd.

V současné době (2021) je v budově nadále umístěna základní a mateřská škola.

Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.