Základní škola a Mateřská škola Olešník

Původní název:
Národní škola Olešník
Ulice:
Olešník 16
Obec:
Olešník
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1955
Webové stránky:
https://www.zsmsolesnik.cz/
Popis:

Aspirace Olešníku na zřízení vlastní obecné školy se podařilo uskutečnit až v roce 1955. Do té doby byl Olešník přiškolen do Zahájí a pokus o zřízení vlastní školy v roce 1934 se nezdařil a škola nebyla povolena.

Roku 1945 byla odhlasována stavba nové školy, která byla povolena 1.7.1955. Školní třídy byly připraveny adaptacemi dvou starších hospodářských stavení. Tato adaptace byla provedena k 28.8.1955. Otevření školy se účastnil tehdejší první tajemník českobudějovického krajského vedení KSČ Lubomír Štrougal. Od školního roku 1955/56 až dodnes (2021) se ve škole vyučuje. Při základní škole funguje také mateřská škola, družina a školní jídelna. Zřizovatelem je obec Olešník. V 90. letech 20. stol. byla provedena generální oprava budovy.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/200040/142/2419/1000/69/0
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Slavnost otevření školní budovy (1955)