Základní škola Bavorov

Původní název:
Měšťanská škola Bavorov
Ulice:
Ke Koupališti 332
Obec:
Bavorov
Okres:
Strakonice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1914
Webové stránky:
https://www.zsbavorov.cz/
Stavitel/architekt:
Václav Tomsa z Vodňan
Popis:

První  bavorovská škola byla založena roku 1359 farářem Václavem z Miličína za přispění Rožmberků. Stará farní škola zde stála do roku 1796. Byla již tak sešlá a tmavá, že na žáky pršelo a odpoledne ani na psaní neviděli. Proto bylo zakoupeno místo na náměstí a vystavěna nová škola. Stará škola pod kostelem byla roku 1811 prodána Antonínu Novákovi. Škola na náměstí roku 1849 vyhořela a roku 1859 nechal kníže Adolf ze Schwarzenberku postavit novou.

Již roku 1902 navrhoval bavorovský starosta zřídit ve městě měšťanskou školu, na kterou museli žáci odcházet do Vodňan. Byly otevřeny třídy chlapecké i dívčí a výuka na měšťance započala 1.10. 1914. Stavba budovy byla zahájena 15.04.1913 a byla dokončena již 31.7.1914, jen pár dní po začátku první světové války. Školu se podle plánu stavitele Václava Tomsy z Vodňan podařilo postavit za sto čtyřicet tisíc korun.

V roce 1955 byly ve školní budově provedeny nákladné opravy. Byla pořízena kanalizace, ve třídách položeny parkety a vyměněna okna. Protože bylo do tehdejší ZDŠ zavedeno polytechnické vyučování, bylo nutno získat pozemek a vybudovat školní dílny. Byly zakoupeny pozemky při východním plotu a od Josefa Šrámka byl zakoupen dům a zahrada sousedící se školou na západní straně. Starý dům byl přestavěn na školní kuchyni a v části byly zřízeny místnosti pro lidovou školu umění. Zároveň byly na zahradě vybudovány školní dílny. Započalo se také se stavbou školního hřiště.

V současnosti (2021) ve škole sídlí Základní škola Bavorov. Je plně organizovaná pro 190 žáků. V areálu školy je také ZUŠ stejně jako školní družina, tělocvična a jídelna. 

 

Zdroj:
https://www.zsbavorov.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=54; https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/retro-kdyz-chodila-do-skoly-topilo-se-jeste-uhlim-20140908.html
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.