Bývalá německá státní menšinová škola Čtyři Dvory

Původní název:
Německá státní menšinová škola Čtyři Dvory
Ulice:
Husova tř. 1373/13
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Popis:

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byla ve Čtyřech Dvorech otevřena německá státní škola. Ke slavnostnímu "vysvěcení" došlo dne 17.12.1939 krajským vedoucím NSDAP Hansem Westenem. Škola byla umístěna v 1. patře budovy šamotové továrny bratří Sattlerů v tehdejším čp. 4. Výuka na dvoutřídní škole byla zahájena 8.1.1940. 

Budovu továrny škola obývala pouze do 19.10.1942, kdy byla přestěhována do budovy zrušené české měšťanské školy ve Čtyrech Dvorech v dnešní ulici U Výstaviště. Zrušena byla roku 1945.

Na místě tehdejší továrny se v současnosti nacházejí kancelářské a prodejní objekty.

Škola v roce 1940