Bývalá obecná dívčí škola Staré Město

Původní název:
Obecná dívčí škola Staré Město
Ulice:
Staroměstská 2055/5
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1861
Stavitel/architekt:
Alexander Haas z Č. Budějovic
Popis:

Českobudějovické Staré město mělo v polovině 19. stol. školu v domku u hřbitova u sv. Prokopa. Tato se připomíná dle pramenů od roku 1647. Radnice ji nechala zbořit v roce 1883.

Nová budova staroměstské škola byla postavena v letech 1860-1861 budějovickým městským stavitelem Alexandrem Haasem. Roku 1866 sem docházelo okolo 400 dětí z Budějovic a okolí (např. ze Čtyř Dvorů, Nemanic, Kněžských Dvorů, atd.). Před vznikem Rakouska-Uherska byla utrakvistická, tzn. neměla vyhraněný vyučovací jazyk a učilo se dle potřeby česky i německy. Po přijetí liberální ústavy a nových školských zákonů zde byla umístěna dívčí obecná škola s německým jazykem vyučovacím. Z toho důvodu byla z iniciativy biskupa J.V. Jirsíka v Budějovicích zřízena roku 1871 česká obecná škola dívčí (u sv. Josefa v ul. Na Sadech). 

Po první světové válce byla škola přidělena státní průmyslové škole stavební v Resslově ulici, která si zařídila ve škole obor truhlářství. Při škole byl roku 1922 zřízen internát. V období 1939-1945 byla česká stavební průmyslovka vystěhována z Resslovy ulice a přesunuta do staré budovy ve Staroměstské ulici. Internát při staroměstské škole byl zrušen roku 1941.

Po roce 1948 se ve škole usadila lesní správa a z ní vzniklé podnikové ředitelství státních lesů s oblastní působností. V přízemí školy byl v 60. letech ještě v provozu obchod Jednoty s názvem Družstevní prodejna - potraviny, uzeniny. Když se státní lesy přestěhovaly do svého na Rudolfovské tř., byla staroměstská škola dne 27. února 1970 zlikvidována v rámci "asanace" Starého města a výstavby nového panelového sídliště. Na místě bývalé školy dnes (2021) stojí komplex panelových domů.

 

Zdroj:
https://www.denik.cz/jihocesky-kraj/ve-staromestske-ulici-byvalo-za-deste-po-kolena-blata-20120916-zr9j.html
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova v 60. letech 20. stol.