Bývalá obecná škola Komařice

Původní název:
Obecná škola Komařice
Ulice:
Komařice 23
Obec:
Komařice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Popis:

Úmysl zřídit obecnou školu v Komařicích se objevil v obci roku 1881. Tehdy se jednalo o rozšíření školy ve Střížově, kam komařické děti do té doby byly přiškoleny. Vzhledem k tomu, že případné otevření komařické jednotřídky by pravděpodobně zabránilo rozšíření školy ve Střížově, snažila se střížovská obec úmysl komařických zhatit. 

Zemská školní rada již 9.12.1884 povolila zřízení školy v Komařicích, zemský výbor ovšem zřízení školy nepovolil. Mezitím se ve Střížově bez souhlasu přiškolených Komařic pracovalo na rozšíření stávající školy, proti čemuž Komařice podaly stížnost, která skončila u nejvyššího správního soudu ve Vídni roku 1888. Vzhledem k neúspěchu žádosti o českou školu byla dokonce podána žádost o zřízení školy německé. Ta však byla posléze odvolána. Vzhledem k tomu, že si střížovská obec prosadila rozšíření školy nebylo tak možné před rokem 1918 zřídit školu v Komařicích.

Další žádost o zřízení školy byla podána roku 1920 a byly připraveny místnosti v zámku čp. 23 pro tyto účely. Vzhledem k tomu, že Pašinovice odřekly svůj zájem na nové škole, nebylo možné zřídit samostatnou školu, nýbrž pouze expozituru školy ve Střížově. Expozitura byla povolena ministerstvem školství a národní osvěty dne 4.9.1920. Střížovská obec se proti jejímu zřízení odvolávala marně. Vyučování zde bylo zahájeno 21.11.1921 pro 54 dětí. Kolaudace budovy byla provedena 15.12.1921.

Koncem druhé světové války byly ve školních místnostech umístěni němečtí uprchlíci z Banátu. Roku 1945 však škola již nebyla vzhledem ke klesajícímu počtu žáků a nedostatku učitelských sil obnovena a komařické děti tak docházely opět do Střížova. Roku 1948 zámek přešel do majetku JZD a byla zde umístěna Základní odborná škola rolnická, která po prvním školním roce 1948/49 byla přestěhována do Českých Budějovic.

Později se v budově nacházelo pohostinství a byty. Budova školy stejně jako celého zámku je v současnosti (2021) ve velmi zanedbaném stavu, je však prováděna jeho postupná rekonstrukce.

 

Školní budova dnes (2021)