Základní škola a Mateřská škola Střížov

Původní název:
Obecná škola Střížov
Ulice:
Střížov 27
Obec:
Střížov
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1833
Webové stránky:
https://zs-a-ms-strizov.estranky.cz/clanky/zakladni-skola/
Popis:

Na místě dnešní školy stál nejpozději již v roce 1716 přízemní domek, který sloužil školským účelům. Na jeho místě byla 30.7.1833 postavena nová školní budova, která byla otevřena 2.9.1833. Slavnostní vysvěcení školy se konalo 5.10.1833. Roku 1857 byla povolena druhá třída a byl upraven byt pro podučitele. Ve dvou třídách se reálně vyučovalo od roku 1862. V té době navštěvovalo školu 178 dětí. Roku 1873 byly provedeny menší opravy na škole (záchody, kamna). 

Roku 1878 školu navštěvovalo již 254 dětí a bylo nutné otevřít třetí třídu. Ta byla povolena zemskou školní radou roku 1882 a roku 1885 pro ni byla přistavěna západní část budovy. Roku 1892 byla povolena čtvrtá třída (otevřena 1894). Během císařské návštěvy na jihu Čech byli ve škole v září 1895 ubytování dragounští důstojníci. Roku 1896 byla zařízena při škole letní tělocvična.

Roku 1901 docházelo do školy cca 300 dětí. Roku 1908 byla otevřena pobočka při třetí třídě. Roku 1921 byla škola redukována na trojtřídní v důsledku zřízení expozitury v Komařicích. Roku 1937 byly provedeny opravy budovy.

Škola fungovala do 27.6.1980, kdy byla vzhledem k nedostatku žáků zrušena. V posledním školním roce před uzavřením ji navštěvovalo 20 žáků. Děti z Komařic byly přiděleny do ZDŠ Matice Školské a ostatní děti do ZDŠ Dukelská v Českých Budějovicích. Nadále v budově fungovala pouze Mateřská škola, která vznikla 1.9.1976.

Od cca roku 2005 je základní škola obnovena. Sdružuje v současnosti (2021) pod jedním ředitelstvím a v jedné budově mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Kapacita školy je 45 žáků, kapacita školní družiny 36 žáků a kapacita MŠ je 24 žáků. Zřizovatelem je obec Střížov.

Zdroj:
file:///C:/Users/HAL/Downloads/svp-spolecne-to-dokazeme.pdf
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.