Bývalá obecná škola Dříteň

Původní název:
Obecná škola Dříteň
Ulice:
Dříteň 61
Obec:
Dříteň
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1867
Webové stránky:
http://skola.obecdriten.cz/
Stavitel/architekt:
stavitel Vojta z Libivi
Popis:

Děti ze Dřítně chodily původně do školy na Bílou Hůrku. Vzhledem ke značné vzdálenosti byla knížetem Schwarzenbergem roku 1811 povolena jedna světnice pro školní účely v dříteňském zámku (nad branou). Do školy docházely zejména děti při dvoře zaměstnaných úředníků. Tato škola byla roku 1822 zveřejněna. Tehdy do ní docházelo 74 dětí.

Stavba nové školní budovy (čp. 61) byla započata roku 1867 a dokončena 1868. Stavba byla provedena stavitelem Vojtou z Libivi. Od r. 1876 byla škola dvoutřídní. Roku 1909 byla otevřena pobočka při druhé třídě a od roku 1912 byla škola trojtřídní. V roce 1922 byly zřízeny expozitury dříteňské školy v Nové Vsi a Kočíně, čímž byl počet tříd na dříteňské škole redukován na dvě.

Roku 1945 byli ve školní budově ubytování němečtí uprchlíci ze Slezska. Po 2. sv.v. byly obnoveny dřívější snahy o zřízení měšťanské školy ve Dřítni, která byla otevřena roku 1948 jako expozitura měšťanky v Hluboké n./Vlt. Roku 1949 se škola osamostatnila a pro její účel byly adaptovány místnosti ve školní budově. Byly vybourány příčky v přízemním učitelském bytě (dva pokoje, kuchyně s pekárnou, spíž a kabinet) pro zřízení dvou dalších tříd. Na dvoře vznikla sborovna a kabinet. Práce byly prováděny z velké části brigádně. Roku 1951 při škole vznikl žňový útulek, který se posléze proměnil v mateřskou školu.

Roku 1960 navštěvovalo školu 163 žáků. Roku 1978 je škola rozšířena o jednu třídu po zrušení školy v Nákří. Mateřská škola se poté v roce 1979 přestěhovala do Nákří.

Základní škola se cca v 80. letech přesídlila do nové školní budovy. Od roku 1996 byla ve staré budově mateřská škola (v I. patře). V přízemí byla kuchyně pro mateřskou i základní školu spolu s jídelnou a družinou pro děti ze základní školy. Prostory staré budovy přestaly časem vyhovovat a roku 2012 byla mateřská škola přestěhována do blízkého nového areálu. Stará budova školy byla později rekonstruována. V současnosti (2021) slouží jako sídlo obecního úřadu, knihovny a školní družiny.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/423381/118/667/552/76/0
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.