Bývalá obecná škola Homole

Původní název:
Obecná škola Homole
Ulice:
Budějovická 72
Obec:
Homole u Českých Budějovic
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1898
Popis:

Budova obecné školy s německým jazykem vyučovacím v Homolích byla vystavěna roku 1898. Ke slavnostnímu vysvěcení školy došlo dne 2.5.1898. Škola vznikla jako dvojtřídní po přesunu německé školy do Homol z Boršova nad Vltavou. Roku 1914 do školy docházelo 88 dětí. Roku 1922 byla v Homolích zřízena konkurenční česká státní menšinová škola. Německá škola byla zrušena roku 1945. 

V současnosti (2021) školní budova slouží jako sídlo obecního úřadu Homole a nachází se zde místní knihovna.

Zdroj:
Prager Abendblatt z 21.12.1898, s. 6; Budweiser Zeitung z 3.5.1898, s. 6.
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova nafotografii ze začátku 20. stol.