Základní škola Nové Hodějovice

Původní název:
Česká státní menšinová škola Nové Hodějovice
Ulice:
Novohradská 1152/115
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1926
Webové stránky:
https://www.zsnovehodejovice.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-12837974
Stavitel/architekt:
stavitel Cajthaml
Popis:

V jazykově silně smíšených Hodějovicích existovala před rokem 1918 pouze německá škola umístěná na návsi ve Starých Hodějovicích. V souvislosti s přijetím československých školních zákonů byla dne 21.4.1922 otevřena česká státní škola v Nových Hodějovicích. Ta byla nejprve umístěna v pronajatém domě čp. 79, který byl pro školní účely v témže roce adaptován. Dům byl opatřen cedulí s nápisem "Česká státní škola obecná". Do prvního školního roku 1922/23 bylo zapsáno 74 dětí a ihned na to musela být zřízena druhá třída. Roku 1923 byla škola částečně uzavřena kvůli epidemii spály. Zároveň byly provedeny úpravy budovy pro účely dvoutřídní školy.

Dne 14.12.1925 byl proveden první výkop při stavbě nové školní budovy pro českou státní školu. Stavbu prováděl stavitel Cajthaml. Dne 2.3.1926 byl položen základní kámen a ke slavnostnímu otevření došlo dne 29.8.1926, kdy byl pořádán průvod do Hodějovic od českobudějovické Besedy. Od 20.10.1926 byla budově školy umístěna rovněž opatrovna Ústřední matice školské. Roku 1928 byl u při 10. výročí republiky před školní budovou odhalen "jubilejní pomník". V té době byly také zřízeny expozitury školy ve Starých Hodějovicích a na Pohůrce. Roku 1930 byl schválen název "Masarykova škola". Roku 1940 měla čtyři třídy, o rok později již jen dvě. Po roce 1945 se opět postupně stala čtyřtřídní.

Škola je v budově dodnes (2021). Jedná se o ZŠ Nové Hodějovice, odloučené pracoviště ZŠ Dukelská v Č. Budějovicích. Škola má pět učeben s interaktivními tabulemi, nově postavená tělocvična, počítačová místnost, dvě sklepní místnosti k výtvarným a pracovním činnostem, samostatné prostory pro školní družinu, žákovská knihovna, výborně a zdravě vařící školní kuchyně s jídelnou. Výuka probíhá od 1. – 5. třídy.

 

 

Zdroj:
https://www.zsnovehodejovice.cz/index.php/2016-01-31-21-47-15/o-skole; https://digi.ceskearchivy.cz/1514/1; https://digi.ceskearchivy.cz/1515/1; https://digi.ceskearchivy.cz/1516/1
Školní budova (1928)