Bývalá obecná škola Staré Hodějovice

Původní název:
Obecná škola Staré Hodějovice
Ulice:
Na Návsi 30
Obec:
České Budějovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1874
Stavitel/architekt:
Josef Hauptvogel z Českých Budějovic (přestavba 1904)
Popis:

Škola ve Starých Hodějovicích byla zřízena v souladu s liberálními rakouskými zákony jako obecná škola s německým jazykem vyučovacím v roce 1874 a byla nejprve provizorně umístěna v čp. 58. Dne 1.7.1875 byla zahájena stavba školní budovy, která byla dokončena ještě v září téhož roku. Roku 1906 byla budova přestavěna a rozšířena pro druhou třídu stavitelem Josefem Hauptvogelem z Českých Budějovic. Při škole fungovala i opatrovna. Německá škola i s opatrovnou byly zrušeny roku 1945. Jejich inventář připadl české škole.

V současné době (2021) je budova součástí obecního úřadu. Nachází se zde knihovna a hostinec.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/591/17; https://digi.ceskearchivy.cz/1515/1
Školní budova (1937)