Bývalá obecná škola Vrábče

Původní název:
Obecná škola Vrábče
Ulice:
Vrábče 33
Obec:
Vrábče
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1823
Popis:

Škola ve Vrábči byla založena roku 1823 jako jednotřídní a vznikla pod patronátem knížecího schwarzenberského rodu a přiškolenými obcemi byly kromě Vrábče také Kroclov, Jamné, Záhorčice, Koroseky, Závraty, Hradce a zpočátku i obec Slavče, která byla v roce 1857 přidělena k obci Habří. 

Od školního roku 1885 byla otevřena druhá třída a kolem roku 1920, kdy nastupovaly silné ročníky žáků, musela být otevřena i pobočka II. třídy mimo školní budovu (v domku u statku Křížů). V roce 1928 byla otevřena III.třída, ale v každé byly žáci podle ročníků do dvou nebo tří oddělení, takže vyučování bylo stížené. 

Přímo v budově, kromě běžné údržby a potřebných oprav, (například v roce 1940 překrytí celé střechy novou krytinou) došlo k několika zásadním rekonstrukcím. V roce 1958 došlo k velké rekonstrukci budovy. Dvorek a sklad uhlí byl zakomponován do budovy, pořízeny nové stropy z keramických vložek a uvnitř budovy zařízena učebna, kabinet, dílna, umývárna a splachovací záchody, byt pro ředitele školy a tělocvična. Všichni občané uzavírali závazky na práce při stavbě. Část budovy byla vyčleněna pro obecní úřad. Tento stav trval až do roku 1977, kdy provozování školy bylo zrušeno pro stále klesající počet žáků. Zatímco v 60. letech docházelo do školy ještě kolem 65 žáků, poslední rok 1977 už to bylo pouze 12 žáků. Po zrušení školy I. stupně musely děti od prvního ročníku dojíždět do školy v Rožnově.

Poté došlo k druhé rekonstrukci. Vnitřní prostory byly adaptovány na mateřskou školku, která byla otevřena v roce 1979. Protože sloužila hlavně dětem členům ZD, byla celá budova později bezúplatně převedena do majetku ZD Planá. 

V roce 1990, po obnovení samostatné obce Vrábče proběhlo jednání o vrácení budovy znovu do majetku obce Vrábče. Vrácení se uskutečnilo, ovšem za úplatu 700.000,--Kč a hned bylo přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci celé budovy. Byla pořízena nová krytina, zateplené obvodové stěny a provedena nová fasáda. V přízemí byla zřízena kancelář obecního úřadu a prodejna smíšeného zboží se skladem. První poschodí bylo přebudováno na restauraci se sálem pro 100 návštěvníků, příslušenstvím a kuchyní. 

Zdroj:
http://www.vrabce.cz/vrabce/historie
Školní budova dnes (2021)