Bývalá obecná škola Borová

Původní název:
Obecná škola Borová
Ulice:
Borová 48
Obec:
Chvalšiny - Borová
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1913
Popis:

Školní budova v Borové byla vystavěna v roce 1913 a až do roku 1945 fungovala jako jednotřídní škola s německým jazykem vyučovacím. Koncem druhé světové války byly v budově ubytovány americké vojenské jednotky, později také osoby určené k vysídlení po zabrání jejich statků.

Škola byla po válce přeměněna na českou školu. První zápis se konal 22.6.1946 a zaspáno bylo 15 žáků. V létě byla budova opravena a 1.9.1946 byla zahájena výuka. Škola v 50. letech 20. stol. využívala z pěti místností pouze dvě. Ještě v říjnu 1958 byl do školy zaveden vodovod, dne 24.12.1959 byla však škola uzavřena a žáci byli převedeni do Chvalšin.

V současné době (2021) je budova v soukromém majetku a slouží k bydlení.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/90065/15
Školní budova na pohlednici ze začátku 20. stol.