Stará škola Křižany

Původní název:
Volksschule Ober-Kriesdorf
Ulice:
čp. 136
Obec:
Křižany
Okres:
Liberec
Stát:
ČR
Rok postavení:
18XX
Webové stránky:
https://www.staraskolakrizany.cz
Popis:

Takzvanou horní školu zřídila v roce 1871 obec Křižany původně v pronajaté místnosti domu čp. 136, který byl pak 8. června 1875 včetně zahrady a pole zakoupen místní školskou radou za 2500 zlatých pro účely školy. Důvodem byla značná odlehlost horní části obce od její dolní části, kde se nacházela budova hlavní školy. Školní docházku především v zimních měsících komplikoval také značný výškový rozdíl mezi oběma lokalitami této horské vesnice. Horní jednotřídní škola tehdy administrativně patřila pod „dolní“ školu čp. 232, a to až do svého osamostatnění od 1. září 1877, kdy se zároveň stala školou dvoutřídní. V roce 1886 byl objekt školy stavebně rozšířen. V prvním pololetí školního roku 1925/26 byly obě školní třídy administrativním zásahem spojeny v jednu, poté však opět fungovaly odděleně. V současnosti je Stará škola Křižanyv soukromém vlastnictví a probíhá její rekonstrukce. Nový majitelé jí částečně otevřeli veřejnosti, probíhají zde kulturní, sousedské a společenské akce.

Zdroj:
Tomáš Novák - REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937, doplnění - majitel objektu David Landštof
Příspěvek vložil:
David Landštof
severovýchodní strana, stav 2021