Bývalá obecná škola Hoslovice

Původní název:
Obecná škola Hoslovice
Ulice:
Hoslovice 71
Obec:
Hoslovice
Okres:
Strakonice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1886
Popis:

Škola v Hoslovicích byla otevřena v roce 1790 a byla umístěna v čp. 52. Ve školním roce 1886/87 ji navštěvovalo 96 žáků. Stavba nové budovy pro jednotřídní školu s českým jazykem vyučovacím byla zahájena v květnu 1885. K 20.11.1886 byla stavba dokončena a zkolaudována. Budova byla slavnostně vysvěcena 21.11.1886. Roku 1905 byla rozšířena o druhou třídu, která byla umístěna v najatých místnostech. V roce 1926 byla budova přestavěna a rozšířena na dvoutřídní.

Škola byla v provozu až do 1.9.1965, kdy byla vzhledem k nedostatku žáků uzavřena a převedena do Čestic. 

V současnosti (2022) je v budově umístěn obecní úřad.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/200149/33
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova na začátku 20. stol.