Základní umělecká škola a Mateřská škola Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice

Původní název:
Obecná škola Strunkovice nad Blanicí
Ulice:
Strunkovice nad Blanicí 155
Obec:
Strunkovice nad Blanicí
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1844
Webové stránky:
https://www.zums-vb.cz/zus/galerie/
Popis:

Škola ve Strunkovicích existovala patrně již před třicetiletou válkou. Do roku 1681 se vyučovalo po jednotlivých domech a od roku 1681 v přízemí staré radnice, ke které v roce 1800 byla přistavěna ještě jedna učebna. Se zbořením radnice v roce 1841 zmizela i stará škola.

Se stavbou nové školní budovy bylo započato 26.4.1843 a výuka byla zahájena 18.10.1844. Slavnostní vysvěcení budovy se konalo 8.11.1846 a bylo provedeno farářem z Vlachova Březí Emanuelem Ašvicem. Škola byla od roku 1849 dvoutřídní, od roku 1876 trojtřídní a od roku 1885 čtyřtřídní. Největší počet žáků měla škola v roce 1903 a to 330. Ve školním roce 1940–41 byla při škole zřízena jedna prozatímní pobočka, takže škola měla tehdy čtyři definitivní postupné třídy, jednu definitivní pobočku při II. třídě a jednu zatímní pobočku při III. třídě (149 dětí). Pobočky byly ve školním roce 1941–42 zrušeny a od listopadu 1941 byla škola pouze trojtřídní (140 žáků). Po válce zůstal škole charakter málotřídní školy – vyučovalo se ve třech až pěti třídách, a to podle počtu žáků. Koncem druhé světové války byli v budově ubytováni němečtí uprchlíci z východu a krátce také německé vojsko. 

V úterý 22. května 1945 začalo opět pravidelné vyučování ve čtyřech třídách, ale už 24. května podle nové úpravy přešli žáci IV. třídy do měšťanské školy v Bavorově a škola se stala opět trojtřídní.

Větší stavební úpravy byly provedeny v roce 1934 (nová okna, dveře do tříd, nové podlahy, nové stupínky, nová fasáda) a v roce 1959. V roce 1978 byl postaven nový školní pavilon, kam se škola přestěhovala. 

V současné době (2022) se v budově nachází učebna Základní umělecké školy a Mateřské školy Vlachovo Březí. Vyučují se zde hudebním oborům. Kromě slouží budova za sídlo obecního úřadu a funguje zde místní knihovna.

Zdroj:
Hana Pártlová: https://www.zsstrunkovice.cz/historie#:~:text=P%C5%AFvodn%C4%9B%20zde%20byla%20%C5%A1kola%20jednot%C5%99%C3%ADdn%C3%AD,%C5%A1kolu%20nav%C5%A1t%C4%9Bvovalo%20pom%C4%9Brn%C4%9B%20hodn%C4%9B%20%C5%BE%C3%A1k%C5%AF.
Škola na pohlednici ze začátku 20. stol.