Bývalá obecná škola Záblatí

Původní název:
Obecná škola Záblatí (Volksschule Sablat)
Ulice:
Záblatí 92
Obec:
Záblatí
Okres:
Prachatice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1846
Popis:

Nejstarší zpráva o existenci školy v Záblatí se zachovala z roku 1565, kdy se uvádí učitel Václav Bureš. V roce 1796 navštěvovalo školu v Záblatí 142 školních dětí a učitelem byl Jakub Richter, který měl roční peněžní příjem ve výši 162 zl.

Školní budova v Záblatí byla postavena v roce 1846, o čemž svědčí datace na vstupním portálu budovy. Po roce 1869 se jednalo o obecnou školu s německým jazykem vyučovacím. V roce 1908 byla čtyřtřídní. V roce 1925 byla v Záblatí zřízena česká škola, čímž počet žáků na německé škole poklesl. V budově německé školy byla otevřena také měšťanská škola, která existovala až do roku 1945. Koncem druhé světové války byla budova obsazena německými uprchlíky z východu a americkým vojskem.

V současné době (2022) je budova nevyužitá.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/1046/1
https://digi.ceskearchivy.cz/128885/1
https://digi.ceskearchivy.cz/313639/1
https://digi.ceskearchivy.cz/313642/1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)