Bývalá obecná škola Řehlovice

Původní název:
Obecná škola Řehlovice (Volksschule Groß Tschochau)
Ulice:
Řehlovice 1
Obec:
Řehlovice
Okres:
Ústí nad Labem
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1884
Popis:

Základní kámen k výstavbě řehlovické farní školy byl položen 20. 6. 1729 za působení faráře P. Berghauera. V roce 1884 byla budova stržena a na témže místě, s ohledem na rostoucí význam školství a počet žáků, byla v rekordním čase 7 měsíců vystavěna nová školní budova č.p. 1 – dnešní Obecní úřad. Škola fungovala jako obecná škola s německým jazykem vyučovacím do roku 1945. Poté byla budova převzata českou školou. Tzv. nová škola v č.p. 100 byla postavena v roce 1934 Ústřední maticí školskou pro místní českou menšinu.

V současné době (2022) je někdejší školní budova sídlem obecního úřadu.

Zdroj:
https://www.rehlovice.cz/soucasnost-a-historie-rehlovice/d-1005
https://is.muni.cz/th/uyye5/Diplomka_-_Finalni_verze.pdf
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)