Základní škola a Mateřská škola Třebívlice

Původní název:
Obecná škola Třebívlice
Ulice:
Komenského náměstí 19
Obec:
Třebívlice
Okres:
Litoměřice
Stát:
Česká republika
Webové stránky:
http://www.zstrebivlice.wbs.cz/
Popis:

Škola v Třebívlicích je původu prastarého. Od nepaměti stávala budovy školy v nynějších místech č.p. 19. Škola č. p. 19 byla postavena v letech 1835 - 1837 nákladem obce a obcí přiškolených ( Třebívlice, Semeč, Šepetely, Staré, Dřemčice, Blešno ). Po roce 1869, po zavedení povinné školní docházky, navštěvovalo školu 200 žáků. Ve škole se vyučovalo německy, od roku 1847 i česky. První český protokol o zasedání školní rady je z roku 1870. Počet ve třídách byl vysoký, proto byla škola rozšířena na trojtřídní. Třetí třída byla umístěna ve statku č.p. 2.

Začalo dlouhé jednání o stavbě nové školy, ve které by bylo více tříd. Jednání se však vleklo několik let a končilo rozhodnutím o přístavbě jednoho patra na stávající budově. Přestavba byla zahájena v březnu 1902 a 10. prosince 1902 bylo zahájeno vyučování v nově přestavěné budově. Po dobu přestavby byly třídy provizorně umístěny v různých budovách v obci, jedna třída byla dokonce v pohostinství v Šepetelích. Přestavba školy stála 40 000 korun.

Po zavedení měšťanské školy byly pronajaty v roce 1920 i místnosti místního zámku. V roce 1929 přešly obě budovy, škola i zámek, pod správu ministerstva školství a osvěty a slouží svým účelům dodnes (2022).

Zdroj:
http://www.zstrebivlice.wbs.cz/Historie.html
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)