Bývalá obecná škola Ústí nad Labem - Solní ulice

Původní název:
Obecná škola Ústí nad Labem (Volksschule Aussig)
Ulice:
U Kostela 3491/2
Obec:
Ústí nad Labem
Okres:
Neznámý
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1852
Popis:

Školní budova byla v Ústí nad Labem vystavěna mezi oběma kostely v roce 1852. Ta fungovala po přijetí rakouských školských zákonů v roce 1869 jako obecná s vyučovacím jazykem německým. V roce 1919 zde byla z nákladu státu otevřena česká škola, která se v roce 1930 přestěhovala do nové budovy na Klíši. Stará školní budova padla za oběť spojeneckému náletu koncem druhé světové války. Po bombardování z dubna 1945 byla budova zničena. Přitom zemřelo na sto německých uprchlíků z východu vč. dětí, kteří byli přechodně v budově ubytováni.

V současné době (2022) se na místě někdejší školní budovy částečně nachází Obchodní centrum Forum.

Zdroj:
Pinc, F.: Ústí nad Labem: od pravěkého sídliště k metropoli českého severu, Ústí n. L. 1947.
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6215
Šimáně, M.: České obecn&e
Škola na pohlednici ze začátku 20. stol.