Bávalá obecná škola Byňov

Původní název:
Obecná škola Byňov
Ulice:
Byňov 68
Obec:
Nové Hrady-Byňov
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1907
Popis:

Budova obecné školy s vyučovacím jazykem německým byla v Byňově vystavěna v roce 1907. Od roku 1924 fungovala v Byňově také škola česká, která se nacházela v budově proti nádraží. V roce 1945 byla německá škola zrušena a její školní budova byla zabrána pro účely české školy. Od roku 1951 byla škola dvoutřídní.

Škola byla zrušena. V současné době (2022) se zde nachází obecní byty.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/1192/1
Škola na pohlednici ze začátku 20. stol.