Bývalá obecná škola Kojákovice

Původní název:
Obecná škola Kojákovice
Ulice:
Kojákovice 80
Obec:
Jílovice-Kojákovice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1913
Popis:

Škola v Kojákovicích existovala již v roce 1856. Již tehdy do ní docházelo 103 dětí. V rcoe 1896 bylo povoleno otevření druhé třídy. Vzhledem k nedostatku místa ve staré budově, bylo okresní školní radou nařízeno vystavět novou školní budovu. Po počátečním odporu místní školní rady byla nová školní budova vystavěna naproti staré budově. Nová škola v secesním stylu byla slavnostně vysvěcena 14.9.1913 a kolaudace se konala 20.9.1913. 

Koncem druhé světové války byli ve školní budově ubytováni němečtí uprchlíci z východu. Po roce 1945 byla škola rekonstruována. Byla rovněž zřízena mateřská škola. Škola fungovala dále jako jednotřídní, druhá třída byla upravena na tělocvičnu. Školní budova sloužila svému účelu do roku 1972, kdy byla vzhledem k nízkému počtu žáků uzavřena. Žactvo bylo převedeno na ZDŠ do Třeboně. Kojákovická škola později sloužila jako skladiště nebo ubytovna JZD. Vzhledem ke škodám způsobeným provozem ubytovny byla budova později zcela uzavřena. V roce 2000 obec pronajala budovu spolku Rožmberk o.p.s., které v ní dnes (2022) provozuje venkovské muzeum.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/129601/1;
https://digi.ceskearchivy.cz/129602/1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)