Základní škola Nové Hrady

Původní název:
Česká státní obecná a měšťanská škola Nové Hrady
Ulice:
Komenského 30
Obec:
Nové Hrady
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1938
Webové stránky:
http://www.zsnh.cz
Stavitel/architekt:
Milan Babuška z Prahy/Antonín Kašpar z Prahy
Popis:

Až do roku 1919 existovala v Nových Hradech pouze německá škola, která byla umístěna v č.p. 114. Vyhlášením československé republiky a přijetím nových školních zákonů bylo nově možné ze státního nákladu stavět české školy v převážně německojazyčných příhraničních obcích. Tak byla v roce 1919 otevřena státní jednotřídní česká škola, pro kterou byla přes německý odpor zabrána místnost v přízemí staré školní budovy, ve které po redukci německé školy zbyla pouze I. třída. V roce 1920 byla česká škola rozšířena o druhou třída a opatrovnu. V témže roce se konaly také německé demonstrace proti české škole, kterých se účastnil i německý starosta Nových Hradů. V roce 1925 bylo zemskou školní radou povoleno zřízení české měšťanské školy, která byla o rok později spojena správou s obecnou školou. Měšťanka měla být nejprve umístěna v budově rezidence na náměstí, nakonec pro ni bylo nalezeno místo v prvním patře místního chudobince. Vzhledem ke stálému rozšiřování české státní školy bylo přistoupeno k novostavbě. Ústřední matice školská byla pověřena stavbou nové školní budovy, kterou zadala Antonínu Kašparovi z Prahy, který ji provedl na základě návrhu architekta Milana Babušky.

V důsledku mnichovského záboru v říjnu 1938 připadly Nové Hrady Hitlerovskému Německu a čerstvě postavená budova české školy sloužila v letech 1938-1945 účelům německé "Horst-Wessels-Schule". Německý řídící učitel této školy byl kvůli pokusu o odstranění hákového kříže ze školní budovy zastřelen jednotkou SS v posledních válečných dnech. V květnu 1945 budovu školy zabrala Rudá armáda, po jejichž odchodu zůstala škola zpustošená. Z vybavení se podařilo zachránit pouze lavice, které byly mezitím uchovány v klášteře a v údolském pivovaru. Na půdě školy byl objeven státní znak z předválečné doby. V roce 1949 byla škola pojmenována školou Dukelských hrdinů. V současné době (2022) budova stále slouží svému účelu.

 

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/353/1;
https://digi.ceskearchivy.cz/389/1;
https://digi.ceskearchivy.cz/390/1;
https://digi.ceskearchivy.cz/392/1
Školní budova v letech 1938-1945