Bývalá obecná škola Nové Hrady

Původní název:
Obecná škola Nové Hrady (Volksschule Gratzen)
Ulice:
Husova 114
Obec:
Nové Hrady
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1790
Popis:

Dům č.p. 114 vybudoval v roce 1790 provazník Jacob Schneider na místě bývalého hřbitova. V roce 1804 zde byla zřízena škola. Druhé patro s bytem pro ředitele školy bylo přistavěno v roce 1862. Po přijetí rakouské liberální legislativy po roce 1867 škola fungovala jako obecná škola s německým jazykem vyučovacím. Až do roku 1919 existovala v Nových Hradech pouze německá škola, která se po zřízení měšťanské školy okolo roku 1900 přestěhovala ze staré školy č.p. 114 do nové budovy č.p. 169. Vyhlášením československé republiky a přijetím nových školních zákonů bylo nově možné ze státního nákladu vystavět české školy v převážně německojazyčných obcích. Tak byla v roce 1919 otevřena státní jednotřídní česká škola, pro kterou byla přes německý odpor zabrána místnost v přízemí německé školy. Zároveň byla redukována německá škola, jejíž jedna třída zpočátku užívala rovněž budovy staré školy č.p. 114. V roce 1920 byla česká škola rozšířena na dvojtřídní. V roce 1938 se česká škola škola přestěhovala do nově vystavěné budovy. Po roce 1945 ještě Stará škola č.p. 114 nějakou dobu částečně sloužila ke školním účelům. Dnes (2022) slouží budova Staré školy jako bytový dům. Kroniky německé školy se do současnosti nedochovaly.

Zdroj:
https://www.turistika.cz/mista/stara-skola-v-novych-hradech/detail
Školní budova ve 20. letech 20. stol.