Základní škola Nové Hrady

Původní název:
Obecná a měšťanská škola Nové Hrady (Volks- und Bürgerschule Gratzen)
Ulice:
Hradební 169
Obec:
Nové Hrady
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1898
Webové stránky:
http://www.zsnh.cz/
Popis:

Budova pro účely německé obecné a měšťanské školy byla vystavěna v roce 1898. O výstavbu se zasloužil obecní rada Johann M. Goldberg. Do této budovy se přestěhovala německá škola z budovy Staré školy č.p. 114 a sloužila účelům německé školy až do roku 1945. Poté byla zajištěna pro účely české školy. Školní kroniky z předválečné doby se nedochovaly. V současnosti (2022) je budova využívána jako první stupeň Základní školy Nové Hrady.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/353/3/526/541/80/0
Školní budova dnes (2022)