Bývalá obecná škola Trpnouze

Původní název:
Obecná škola Trpnouze (Volksschule Tannenbruck)
Ulice:
Trpnouze 28
Obec:
Hranice - Trpnouze
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1883
Popis:

Trpnouze se před rokem 1919 nacházela v Dolním Rakousku. Místní obyvatelstvo bylo česky i německy mluvící. Německé děti z Trpnouze docházely do školy v Nakolicích a české děti do Dvorů nad Lužnicí (do r. 1949 Německé), kde se vyučovalo česky i německy. Obec Trpnouze byla vyškolením od Nakolic nucena školskými úřady ke zřízení samostatné školy. K vyškolení došlo v roce 1875 a až 12.11.1887 vznikla expozitura nakolické školy v Trpnouzi. Zpočátku se vyučovalo po chalupách. V roce 1882 se škola osamostatnila jako jednotřídní s německým jazykem vyučovacím. Za přispění německého spolku Deutscher Schulverein ve Vídni, císaře Františka Josefa I. a knížete Fürstenberka nechala obec postavit novou školní budovu, která byla slavnostně vysvěcena 4.12.1883. 

Po připojení oblasti Vitorazska k Československu byly dosavadní německé školy v Trpnouzi a Hranicích zrušeny a v souladu s československou školskou legislativou z roku 1919 byla zřízena třítřídní česká státní menšinová škola, která využívala všechny dosavadní školní budovy v okolí, tzn. někdejší německou školu v Trpnouzi, někdejší německou školu v Hranicích a bývalou matiční školu v Hranicích. V roce 1926 připadla budova bývalé německé škole v Trpnouzi československému státu. Česká škola byla zrušena mnichovským záborem v roce 1938. Koncem druhé světové války v roce 1945 byli v budově ubytováni němečtí uprchlíci z východu. V roce 1955 školu navštěvovalo 32 žáků. Škola fungovala až do 70. let 20. stol. 

V současné době (2022) slouží budova jako byty.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/337576/1;
https://digi.ceskearchivy.cz/869/1
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)