Bývalá matiční škola Hranice

Původní název:
Česká matiční škola Hranice
Ulice:
Hranice 86
Obec:
Hranice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1902
Popis:

Obec Hranice se až do roku 1919 nacházela na zemské hranici Čech s Dolními Rakousy. Po vyškolení obce od školy v Nakolicích byl k účelům vyučování využíván dům č.p. 41. V roce 1879 byla v č.p. 79 postavena školní budova pro obecnou školu s německým jazykem vyučovacím. Koncem 19. stol. se zesílily snahy místního českého obyvatelstva o zřízení české školy. Poté, co bylo v roce 1895 neúspěšně žádáno o změnu vyučovacího jazyka na hranické škole, přistoupily soukromé spolky Národní jednota pošumavská a Ústřední matice školská ke stavbě soukromé české matiční školy. Ta byla jako matiční slavnostně vysvěcena dne 14.9.1902. 

Po připojení rakouského Vitorazska k Československu v roce 1919, byla místní škola spojena se školou v Trpnouzi, jíž byla udělena správa. V době první republiky se tak jednalo o třítřídní státní českou menšinovou školu v Trpnouzi, přičemž škola užívala i budov po zredukovaných německých školách. V důsledku mnichovského záboru česká škola zanikla. Místními byla po záboru kaplickému landrátu neúspěšně podána žádost za zřízení české školy. Koncem druhé světové války, v roce 1945, byla budova zabrána pro ubytování německých uprchlíků z východu. Škola byla jako česká obnovena v roce 1945 a fungovala až do roku 1980, kdy byla vzhledem ke klesajícímu počtu žáků uzavřena. V 80. letech 20. stol. budova fungovala jako tělocvična, klubovna a kancelář mysliveckého sdružení. V roce 1991 byla škola nakrátko obnovena. 

V současnosti (2022) je někdejší školní budova sídlem obecního úřadu.

Zdroj:
https://digi.ceskearchivy.cz/337576/1
Škola na pohlednici ze začátku 20. stol.