Bývalá obecná škola Hranice

Původní název:
Obecná škola Hranice (Volksschule Julienhain)
Ulice:
Hranice 79
Obec:
Hranice
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1879
Stavitel/architekt:
Hofer z Vídně
Popis:

Školní děti z Hranic docházely a ž do roku 1875 do Dvorů nad Lužnicí (do r. 1949 Německé). Po vyškolení v roce 1875 byla výuka poskytována v soukromém domě č.p. 41. V roce 1879 byla vystavěna stavitelem Hoferem z Vídně nová školní budova. Škola byla podpořena spolkem Deutscher Schulverein ve Vídni. Jednalo se o obecnou školu jednotřídní s německým jazykem vyučovacím. 

Po vzniku Československa a připojení rakouského Vitorazska k ČSR v roce 1919 byla německá škola redukována a budovy německých škol v Hranicích a Trpnouzi byly zabrány pro českou státní školu. Německá škola byla částečně obnovena po mnichovském záboru v roce 1938. 

V současné době (2022) slouží budova jako obecní byty.

Školní budova dnes (2022)