Bývalá obecná škola Zlatá Koruna

Původní název:
Obecná škola Zlatá Koruna
Ulice:
Zlatá Koruna 41
Obec:
Zlatá Koruna
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1889
Webové stránky:
https://www.zlatakoruna.cz/materska-skola
Popis:

Existence zlatokorunské školy je spjata s posledním opatem kláštera Zlatá Koruna Bohumírem Bylanským, neboť roku 1772 zde založil tzv. normální školu, která navázala na didaktický odkaz díla Jana Amose Komenského. Obrazové materiály a školní pomůcky z té doby jsou uloženy v depozitáři českokrumlovského zámku. Škola ovšem zanikla spolu s klášterem k roku 1787 podle dekretu císaře Josefa II. z roku 1785. Později byla obnovena jako farní škola a nacházela se v budově fary. Ta byla přestavena v roce 1859 a do současné podoby v roce 1889. V roce 1938 přijala žáky z českokrumlovské školy, která byla uzavřena v důsledku mnichovského záboru. Plánovalo se zřízení měšťanské školy.

Škola byla zrušena v roce 1998, v současné době (2022) se zde nachází mateřská škola a plánuje se obnova základní školy.

 

Zdroj:
https://encyklopedie.ckrumlov.cz/cz/region_histor_zlasko/
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Svatokorunská škola na mapě Čech z konce 18. stol