Bývalá obecná škola Kuří

Původní název:
Obecná škola Kuří (Hermannschlag)
Ulice:
Kuří 54
Obec:
Benešov nad Černou - Kuří
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Popis:

Na místě dnešního hotelu se nacházel rozlehlý statek, ve kterém byla v roce 1915 zřízena expozitura benešovské školy. Zpočátku plánovaná novostavba školní budovy se ukázala vzhledem k bahnitému podloží jako příliš nákladná a tak byly pro školu místnosti najmuty. Slavnostní vysvěcení školy se konalo 26.9.1915 a o den později byla zahájena výuka. V roce 1940 vznikla při škole také opatrovna. Koncem druhé světové války budovu obsadilo nejprve německé vojsko, poté čeští partyzáni a nakonec rudoarmějci. Budova byla po válce předána ke školním účelům v dezolátním stavu. Od 1.9.1948 byla škola organizována jako česká dvoutřídní. Docházelo sem tehdy 27 žáků. V lednu 1951 byla budova elektrifikována. Školní výuka definitivně skončila vzhledem ke klesajícímu počtu žáků k 30.6.1962. Poté budova sloužila jako sourkomý rekreační objekt.

V současné době (2022) na místě někdejší školy stojí hotel/regenerační centrum.

Zdroj:
DUFFEK, Zdeněk. Málotřídní školy na Kaplicku a Českokrumlovsku. Větřní: 2016.
Škola ve velkém statku na pohlednici ze začátku 20. stol.