Bývalá obecná škola Černé Údolí

Původní název:
Obecná škola Černé Údolí (Volksschule Schwarzthal)
Ulice:
Černé Údolí 7
Obec:
Benešov nad Černou - Černé Údolí
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Popis:

V Černém Údolí byla obecná škola otevřena jako dvoutřídní s německým jazykem vyučovacím. Ve školním roce 1927/28 sem docházelo 73 žáků. Jako německá byla škola v roce 1945 uzavřena. Znovuotevření školy jako již české se konalo 1.9.1946. Docházeli sem zprvu zejména německé a slovenské děti. Po velkém odlivu slovenských reemigrantů na Slovensko byla škola přechodně uzavřena a poté v roce 1948 otevřena již jako dvoutřídní. Školní obvod tvořilo Černé Údolí, Velký Jindřichov a Žofín. Pro nedostatek žáků byla škola uavřena k 27.6.1975.

V současné době (2022) je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
DUFFEK, Zdeněk. Málotřídní školy na Kaplicku a Českokrumlovsku. Větřní: 2014.
https://digi.ceskearchivy.cz/90128/1
Škola na pohlednici ze začátku 20. stol.