Bývalá obecná škola Křemže

Původní název:
Obecná škola Křemže
Ulice:
Náměstí 35
Obec:
Křemže
Okres:
Český Krumlov
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1898
Popis:

První písemná zmínka o křemežské škole je roku 1668. Malá školní budova dřevěná a chatrná stála tehdy na místě dnešního hostince Jednoty na dolní části náměstí. Jako nevyhovující ji zrušil Zlatokorunský klášter. Ten v roce 1784 postavil školu novou za sakristií kostela. Když pak byla v roce 1774 zavedena za císařovny Marie Terezie povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let, nemohla tato malá budova stačit. Byla proto zbořena a postavena v roce 1835 na náměstí škola nová. V roce 1874 byla škola rozšířena na trojtřídní a v roce 1885 na pětitřídní. To už chodilo do této obecné školy přes 500 žáků ze všech vesnic od Třísova až po Rojšín. V každé třídě tedy sedělo na 100 žáků a seděli, kde se vůbec sedět dalo.  V roce 1898 bylo nutno zvýšit jednopatrovou školní budovu o druhé patro. V roce 1907 byla v této budově zřízena měšťanská škola. Školní budova ale stále nestačila, protože nástavbou byly získány pouze dvě nové učebny, s nimi ředitelna, sborovna a dva kabinety. Proto byly pro výuku pronajímány některé prostorné místnosti v Křemži: sál u Linhoušků (čp. 19) místnost u Kselů (čp. 6) u Šebestů (čp. 72) a dvě třídy u Soukupů (čp. 82). Tam se učilo dlouho, ještě do postavení nové školní budovy, která byla otevřena v roce 1952.Do uvolněné budovy staré školy se hned nato nastěhoval dětský domov. Ten se pak přestěhoval v roce 1985 do více vyhovujících Omleniček. Do uvolněné budovy se na čas přesunul nižší stupeň školy (národní škola), protože se v nové budově prováděla rekonstrukce topení. V roce 1989 byla natrvalo stará škola uvolněna a byla v letech 1994-1996 rekonstruována na radnici. 

Zdroj:
https://adoc.pub/queue/z-jedn-ni-rady-obce-z-historie-kemeske-koly.html
Stará škola před r. 1898