Bývalá expozitura Úborsko obecné školy Bystřice nad Úhlavou

Původní název:
Expozitura Úborsko obecné školy Bystřice nad Úhlavou
Ulice:
Úborsko 26
Obec:
Běhařov-Úborsko
Okres:
Klatovy
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1899
Popis:

Děti z Úborska docházely po jazykovém rozdělení školství do německé školy v Bystřici nebo do české v Pocinovicích. V roce 1880 vznikla česká škola v Běhařově. Do ní se přihlásilo také dvanáct českých dětí z Úborska. Již v roce 1897 požádala česká část obyvatel Úborska zemskou školní radu v Praze o zřízení české školy. Jejich žádosti však nebylo vyhověno. Naopak německá školní expozitura bystřické školy byla v Úborsku zřízena v roce 1899. Tím však přišla bystřická německá dvojtřídní škola o osmnáct úborských žáků a byla proto přeměněna na školu jednotřídní. Slavnostně byla německá škola v Úborsku otevřena 5. listopadu 1899. Český farář, který měl budovu slavnostně vysvětit, se na slavnostní akt nedostavil a tak byla budova otevřena bez vysvěcení. Tuto německou školu navštěvovali i některé české děti.

V roce 1922 byla založena česká menšinová škola. Český učitel Karel Votruba bydlel v německé škole. Učit se začalo od 1. září 1922 v sále hostince pana Rudolfa Švarce v č.p.2. Žáků z Úborska, Dubové Lhoty a Nových Pocinovic bylo 15. V roce 1923 byla německá škola zrušena a česká škola se tak přemístila do budovy bývalé německé školy. Karel Votruba se také zasloužil o zřízení české mateřské školy v roce 1923 v č.p.8 U Matýsků. V roce 1939 byla česká škola zrušena. České děti chodily za protektorátu do obnovené německé školy a také do české školy v Dubové Lhotě. Po válce vystřídala v Úborsku německou školu opět škola česká, která fungovala až do roku 1951, kdy byla definitivně zrušena. Bývalá školní budova sloužila do roku 1960 za sídlo místnímu národnímu výboru. Později v ní bydleli zaměstnanci JZD.

V současné době (2022) je budova v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://www.beharov.cz/beharov/fr.asp?tab=oubeharov&id=514&burl=&pt=XU
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova dnes (2022)