Základní škola a mateřská škola Milavče, okres Domažlice

Původní název:
Obecná škola Milavče
Ulice:
Milavče 1
Obec:
Milavče
Okres:
Domažlice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1775
Webové stránky:
https://www.milavce.cz
Stavitel/architekt:
neznámý
Popis:
Nejstarší funkčně existující obecní (ne farní či církevní) školou - dnes pochopitelně základní (2.9.2019 byl zahájen již 233. školní rok bez přerušení provozu) v Čechách a podle zatím dostupných pramenů i v celé ČR je naše školské zařízení. Budova, v pozdně barokním slohu, byla postavena v roce 1775 a jedenáct let sloužila lázeňským účelům Městu Domažlice z toho důvodu, že v těsné blízkosti budovy se nachází legendou opředená kaplička Vojtěška, z níž vyvěrá voda ze svatovojtěšského zázračného pramene - dodnes je v hojné míře odebírána nejen místními obyvateli, ale i lidmi z dalekého širokého okolí. Místní pověst praví, že právě zde se v roce 995 biskup Adalbert (později svatý Vojtěch) cestou z Říma dozvěděl o vyvraždění svého rodu Slavníkovců na hradě Libici, a pod tíhou této zprávy znaven usedl a usnul. Kolem něj hnal právě stádo dobytka místní pastýř, který z rozpustilosti zatroubil spícímu Vojtěchovi kravským rohem do ucha. Bůh jej za to potrestal a pastýř ohluchl. Na místě této události pak vytryskl již zmíněný zázračný pramen. Traduje se, a místní nejstarší obyvatelé toto potvrzují, že až do počátku 20.století místní obecní pastýři nikdy netroubili, pouze práskali biči. Provoz lázní se však ukázal jako málo výnosný, takže budovu domažličtí páni radní darovali místní obci, která v ní v roce 1786 zřídila (na základě školské reformy osvícené panovnice císařovny rakouské a královny české etc. Marie Terezie blahé paměti) školu, která, jak už bylo uvedeno, slouží školským účelům doposud. Pro zajímavost uvádím, že v roce 1876 navštěvovalo školu 178 žáků. Dnes je škola málotřídní - dvojtřídní s pěti postupnými ročníky a cílovou kapacitou 34 žáků. Současný počet (k 2.9.2019) je 31 žák. Prostory školy se nacházejí dnes pouze v přízemí, v 1.patře jsou kanceláře obecního úřadu a dva obecní byty. Budova je přísně památkově chráněna!
Školní budova - pohled severní