Projekt pro školy - „Poznej svoji školu“

O projektu

Školní budova slouží hlavně jako místo, kde se výuka odehrává - je ale možné ji do výuky i přímo zapojit. Nabízejí se především hodiny dějepisu, školní budova ale může posloužit i ve výchově k občanství, výtvarné výchově, zeměpisu či geometrii. Mezipředmětových vztahů je celá řada a téma „naše škola“ se tak může stát vhodným námětem např. pro projektový den.

Národní pedagogické muzeum se od roku 2016 soustavně zabývá dokumentací školních budov: zjišťujeme, jak se měnily předpisy upravující jejich podobu; zajímá nás, jak byly školy vybavené a jak na ně vzpomínají žáci i učitelé, především ale hledáme obrázky školních budov. Pro prezentaci těchto fotografií jsme vytvořili Mapu školních budov, kterou může kdokoliv rozšířit vyplněním formuláře se základními údaji o škole a přidáním fotografií (jak historických, pokud se je podaří získat, tak obrazové dokumentace současné podoby školy, exteriéru i interiéru).

Byli bychom rádi, kdyby se na rozšiřování Mapy podíleli ti, kteří ve školách tráví nejvíce času, totiž žáci a jejich učitelé. Pátrání po historii školy a starých fotografiích jim může posloužit jako oživení výuky a prostředek prohloubení vztahu ke svojí škole, výsledek tohoto úsilí pak získá viditelnou podobu rozšířením muzejní Mapy školních budov.

Cíle

  • upevnit a prohloubit vztah žáků k vlastní škole a místu, kde žijí
  • naučit se při práci na tématu využívat poznatky z různých předmětů
  • rozšířením Mapy školních budov aktivně přispět k poznání naší minulosti (pro potřeby dokumentace školních budov je důležitá každá budova bez ohledu na její stáří a architektonickou kvalitu)

Propozice

Komu je projekt určen

Mohou se zapojit žáci základních škol i středoškolští studenti; práce na projektu probíhá pod pedagogickým vedením, předpokládá se skupinová práce. Pracovat můžou celé třídy nebo zájemci z více tříd pod vedením jednoho pedagoga.

Formy zapojení do projektu a výstupy

Základním cílem je získat podklady pro rozšíření Mapy školních budov. Webový formulář vyplňují účastníci projektu (možno kdykoliv v průběhu pololetí), pracovníci muzea jsou o vyplnění formuláře informováni automaticky - nový příspěvek je na Mapě zveřejněn až po odsouhlasení pracovníkem muzea.

Pokud se některá škola rozhodne zpracovat téma „naše školní budova“ šířeji, např. formou projektového dne, může výsledky své práce prezentovat formou 1-3 posterů (70 x 100 cm) v prostorách Národního pedagogického muzea.

Výstava posterů se bude konat 17.-28. 6. 2019

(uzávěrka pro dodání tiskových podkladů ve formátech PDF nebo PPT je do 3. 6.; tisk posterů zajistí NPMK, grafické zpracování zajišťují školy)

Termín

  • První kolo bude probíhat ve druhém pololetí školního roku 2018/19.
  • Přihlášky do 31. 3., zpracování příspěvků do Mapy školních budov do 30. 6. 2019
  • (V případě zájmu prezentace posterů v muzeu odevzdání tiskových dat do 3. 6. 2019)

Jak se zapojit

Zájem o účast v projektu prosím ohlaste mailem na kontaktní adresu skolnibudovy@npmk.cz

Uveďte název školy, jméno pedagoga a třídu (případně jména žáků zapojených do projektu) a formu, jakou se chcete zapojit (vytvoření příspěvku do Mapy školních budov / celoškolní projekt - zájem o prezentaci v muzeu).

 

Věstník MŠMT 01-02/2019