Historie školních budov

Projekt Národního pedagogického muzea zaměřený na dokumentaci proměn podoby školních budov v ČR od nejstarších dob po současnost.

Každý z nás strávil mnoho let v různých školních budovách. Prostředí, ve kterém se výuka odehrávala, do značné míry ovlivňovalo vztah ke škole jako takové. Útulná venkovská málotřídka; obrovská a krásně zdobená, leč poněkud nepraktická a ponurá budova městského školního „paláce“ z 19. století; účelně řešená, ale trochu neosobní budova sídlištní školy z doby socialismu – každý má na tu svou školu jiné vzpomínky a čím víc času uběhne od školní docházky, tím raději se jimi probíráme. Dobrou příležitostí zavzpomínat jsou různá výročí, ať už založení školy nebo postavení školní budovy. Sejdou se pamětníci, udělá se výstava starých fotografií, někdy vyjde i sborník nebo vzpomínkový almanach. Dosah těchto bohulibých počinů je ale vždy lokálně omezen, přitom srovnání různých škol postavených v různých dobách nabízí tolik zajímavého.

Národní pedagogické muzeum nabízí možnost, jak obrazové i písemné záznamy o školních budovách sdílet na interaktivní mapě, která vzniká hlavně díky spolupráci s veřejností. Obracíme se proto na vás, návštěvníky těchto stránek, abyste nám pomohli dokumentovat podobu školních budov kdekoliv v republice. Budeme rádi, pokud vás naše výzva osloví a pořídíte současný snímek školy ve vaší obci nebo městě, nebo zkusíte najít historickou fotografii či pohlednici a pošlete nám její sken na adresu skolnibudovy@npmk.cz, nebo využijete webový formulář. Obrázek bude následně zařazen do mapy.

Je jedno, jestli se jedná o školu základní nebo střední, starou či novou, fungující nebo zaniklou. Vítané jsou i snímky interiéru budovy a detaily její případné výzdoby.

Každou fotografii prosím doplňte názvem školy a její přesnou adresou. Pokud máte možnost zjistit bližší údaje o budově, zejména roku jejího vzniku, staviteli či architektovi, finančních nákladech na stavbu či najdete dobový popis budovy nebo záznam o jejím slavnostním otevření, rádi všechny tyto informace k obrázku doplníme.

Pátrání po historii školních budov jistě přinese radost i poučení všem, kteří se do něj pustí. Zvlášť poučné může být pro školáky, kteří se takto mohou vydat po stopách svých předchůdců v lavicích. Jak zapojit školní budovu přímo do výuky ukazuje projekt pro školy s názvem „Poznej svoji školu“

Všechny obrázky a další údaje budou opatřeny údaji o jejich autorovi / poskytovateli. Kdo se rozhodne materiály poskytnout, souhlasí s tím, že budou zveřejněny na těchto stránkách a jejich návštěvníci si je mohou pro svou potřebu stahovat a používat pro nekomerční účely, pakliže je opatří řádným uvedením autora a zdroje.