The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Původní název:
Reálné gymnasium s anglickou řečí vyučovací, založené v roce 1927
Ulice:
Sokolovská 320
Obec:
Praha 9
Okres:
Praha
Rok postavení:
1890