Bývalá obecná škola Bílsko

Původní název:
Obecná škola Bílsko
Ulice:
Bílsko 34
Obec:
Bílsko u Vodňan
Okres:
Strakonice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1881
Webové stránky:
https://www.bilsko.eu/
Stavitel/architekt:
Václav Mozr z Bavorova
Popis:

Před výstavbou této školní budovy existovala v obci v letech 1856-1867 farní škola. Po vzniku Rakouska-Uherska vznikla roku 1868 obecná škola, která byla umístěna ve staveních č.p. 10 a č.p. 32 (dnes hostinec). Tato škola byla roku 1874 rozšířena na dvoutřídní. Navzdory odporu obecního starosty uložila zemská školní rada roku 1878 obci stavbu nové školní budovy. 11. května 1879 se konala slavnost vysvěcení základního kamene. 28.11.1881 proběhlo svěcení nové školní budovy postavené na bývalém pozemku Vojtěcha Šídla. Náklad za stavbu nesla obec Bílsko a přiškolené obce Budyně, Krajníčko, Měkynec, Záluží, Netonice, Chrást a Pivkovice.

Koncem 19. století byla škola již čtyřtřídní. Za první světové války docházelo k přerušování vyučování. Koncem druhé světové války školní budova posloužila jako ubytovna pro německé uprchlíky z východu (oblast Opole). 7. května 1945 poslední uprchlíci opustili školní obec a ve školní budově bylo ubytováno několik zejména holandských zajatců z německých koncentračních táborů.

Od školního roku 1946/7 škola změněna na trojtřídní, téhož roku zaveden školní rozhlas. Mezi léty 1948-1960 užíván název Národní škola Bílsko. V období vlády komunistické strany na škole fungovaly oddíly Pionýrů a Jiskřiček stejně tak kroužky pěvecké, včelařské a tzv. "mičurinské" (botanické). Na základě patronátní smlouvy žáci místní školy vypomáhaly v místním JZD. Roku 1951 bylo místním Sdružením rodičů a přátel školy úspěšně zažádáno o jeden volný den ve vyučování (tehdy ovšem stále existovala pracovní sobota). Opravy a zvelebování školy byly prováděny většinou svépomocně žáky školy. Od roku 1961 změněn oficiální název na Základní devítiletá škola v Bílsku (1.-.5. ročník). V 60. letech se vyučovalo šest dní v týdnu od 7:30-12:10. Škola byla zrušena v roce 1972. Dnes slouží jako budova obecního úřadu, které je po rekonstrukci a je z větší části pronajímána (byty, obchod s potravinami).

 

 

Zdroj:
SOkA Strakonice, školní a obecní kroniky (1851-1967) Dostupné z: https://digi.ceskearchivy.cz/324/1; https://digi.ceskearchivy.cz/200098/1; https://digi.ceskearchivy.cz/200099/1; https://digi.ceskearchivy.cz/200100/1
Umístění bývalé obecné školy v budově dnešního hostince (č.p. 32)