Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Původní název:
Obecná škola Nedabyle
Ulice:
Nedabyle 15
Obec:
Nedabyle
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1913
Webové stránky:
https://www.zsnedabyle.cz/
Stavitel/architekt:
Jaroslav Teslík a Ing. Václav Malec
Popis:

Vznik školy se datuje k roku 1789 – spadaly sem děti z obcí Nedabyle, Doubravice, Vidov, Hodějovice, Roudné, Hůrka a Nová Ves – obce byly české i německé. Roku 1873 se vyškolují Hodějovice, kde vzniká německá škola a Doubravice, kde vzniká česká škola. Roku 1910 bylo rozhodnuto, že se postaví škola nová uprostřed celého školního okrsku a o rok později byla zahájena stavba nové školní budovy – Stavitelé Jaroslav Teslík a Ing. Václav Malec. Nová školní budova byla zkolaudována 27.10.1913 a vysvěcena 23.11.1913. Poté, co byla roku 1933 otevřena nová okresní silnice vedoucí podél budovy školy, byl přemístěn vchod do školy. Koncem druhé světové války sloužila škola jako ubytovna pro německé uprchlíky z východu. Škola byla poslední školou v okrese, do které byla zavedena elektřina, a sice v roce 1957. Roku 1972 byla do školy zavedena voda a splachovací záchody. Roku 1987 vznikla školní družina. Ve šk. r. 2005/6 byla změněna dvojtřídní škola na trojtřídní, byly pořízeny nové lavice a tabule. Po roce 2010 probíhají různé rekonstrukční práce. Mateřská škola při základní škole otevřena roku 2019.


Zdroj:
https://www.zsnedabyle.cz/; Školní a obecní kroniky: https://digi.ceskearchivy.cz/400952/1, https://digi.ceskearchivy.cz/402056/1, 
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Školní budova v meziválečném období