Bývalá německá obecná škola Mezilesí (Trutmaň)

Původní název:
Německá obecná škola Mezilesí (Trutmaň)
Ulice:
Mezilesí 21
Obec:
Mezilesí (Čížkrajice)
Okres:
České Budějovice
Stát:
Česká republika
Rok postavení:
1919
Popis:

Roku 1916 byla ve stavení čp. 26 (Flenger) zřízena německá školní třída a bylo započato se stavbou školy, v níž bylo po válce za pomoci sdružení Deutscher Kulturverband zahájeno roku 1919 vyučování. Slavnostní vysvěcení školy, která sloužila jako expozitura školy v Pěčíně se konalo 21.9.1919. Československé úřady však o několik let později školu zavřeli a němečtí žáci musili znovu docházet do školy v blízkém Pěčíně. V té době byla sice Trutmaň samostatnou obcí (předtím náležela k Pěčínu), německá škola ale zůstávala zavřena. Roku 1927 zřízena ve stavení čp. 25 česká státní menšinová škola, která brzy přesídlila do obytného domu, který si ve vsi postavil český učitel. Od roku 1929 probíhala soukromá německá výuka alespoň pro období zimních měsíců od listopadu do března a zřízena zimní expozitura vydržovaná spolkem Deutscher Kulturverband. 23.11.1937 byla zimní expozitura rozhodnutím německé sekce zemské školní rady přeměněna v celoroční expozituru veřejné německé školy v Pěčíně, čímž zaniklo soukromé vyučování. Německá škola byla definitivně zrušena roku 1945. V současnosti (2020) se nachází v soukromém vlastnictví.

Zdroj:
https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=15016
https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=straus
Příspěvek vložil:
Mikuláš Zvánovec
Bývalá německá škola, rok 2015